Smidig skogscertifiering genom MR

MR Höglandet hjälper sina medlemmar att bli skogscertifierade enligt PEFC Entreprenörsstandard. Nu kan möjligheten spridas även till de andra ringarnas medlemsföretag. –Det är oerhört skönt att få hjälp med allt pappersarbete, säger Tobias Olsson som driver Olssons Maskinstation utanför Vetlanda.

Certifiering av skogsbruk växte fram i början av 1990-talet på initiativ av miljörörelsen. 
1993 bildades Forest Stewardship Council, FSC men fyra år senare valde den svenska skogsägarrörelsen att hoppa av eftersom standarden inte var anpassad för det småskaliga skogsbruket.
I stället bildades Svenska PEFC och den första svenska PEFC-standarden godkändes år 2000.

DET ÄR DEN CERTIFIERADE SKOGSÄGAREN som är ansvarig för att kraven följs. Men eftersom en stor del av skötselåtgärderna – som gallring och slutavverkning – sköts av entreprenörer måste också dessa certifieras. Antingen enskilt eller via en paraplyorganisation som i sin tur säkerställer att medlemmarna uppfyller kraven.
Sedan 2013 har MR Höglandet en sådan paraplycertifiering, något som gjort det mycket lättare för ringens medlemmar att kunna jobba i PEFC-certifierad skog.
- Vi har en sammanhållande roll där vi framför allt hjälper till med all dokumentation. Genom att vi köper in många kursplatser samtidigt kan vi också ge rabatt på de utbildningar som krävs för att medlemmarna ska hålla sig uppdaterade, säger Peråke Nilsson verksamhetschef på MR Höglandet. 

MR HÖGLANDET står för certifieringen både vad gäller ansvar och kostnader.
- Eftersom flera delar på kostnaden blir certifieringen billig för den enskilda entreprenören, säger Peråke Nilsson.
Entreprenören betalar en fast årsavgift på 1 000 kronor samt en rörlig del på 0-800 kronor, beroende på företagets omsättning i ringen. Vid nycertifiering av ett medlemsföretag är kostnaden cirka 2 500 kronor.
Upplägget uppskattas stort av medlemmen Tobias Olsson i Nye utanför Vetlanda. Hans företag har fem anställda och utför både gallring och avverkning i skogen.
- Eftersom de stora kunderna kräver att jag ska vara PEFC-certifierad tänkte jag skaffa det på egen hand när jag startade 2012. Men precis i samma veta erbjöd MR Höglandet att göra det i stället. Att göra certifieringen själv hade krävt mycket mer tid och blivit dyrare, enligt Tobias Olsson.
– Nu ser MR till att allt är rätt och redigt. Det här är en klar fördel med medlemskapet, säger han.

Nu finns möjligheter att även medlemmar i andra ringar ska kunna certifiera sig via MR.
Diskussioner pågår om att flytta över paraplycertifieringen från MR Höglandet till Sveriges Maskinringars Riksförbund.

 Läs mera om CEPF-certifiering i vår medlemstidning Ringen.

2017-11-21 (MR Sverige)

Senaste nyheterna

2019-06-25 (MR Sverige)Kooperation hett i Almedalen
2019-06-25 (MR Sverige)Fixar administration när sonen sover
2019-06-25 (MR Sverige)Laddar tunnorna inför brandsäsongen
2019-04-29 (MR Kalmar-Öland)Inventering av resurser för samarbete med Räddningstjänsten
2018-11-14 (MR Sverige)Hjältar i sommarens brandinferno
2018-11-07 (MR Sverige)Från bondens redskap till snobbarnas leksak
2018-10-31 (MR Sverige)MR Dalarna på grön kvist
2018-10-23 (MR Sverige)Han slåss för landsbygden
2018-09-12 (MR Sverige)Tuffa vintern gav klirr i kassan
2018-08-22 (MR Sverige)Med flaggan i topp för Maskinringen
2018-07-25 (MR Sverige)Redo för sommaren
2018-07-19 (MR Sverige)Våra hjältar
2018-07-04 (MR Sverige)Lyckad integration i glesbygden
2018-06-13 (MR Sverige)"Skilj på det strategiska och det operativa"
2018-05-22 (MR Sverige)Så jobbar MR Sverige med GDPR
2018-05-15 (MR Sverige)Från leksaker till egna maskiner
2018-05-08 (MR Sverige)Blodvittring i nya jaktmarker
2018-02-09 (MR Sverige)Statsministern möter det kooperativa näringslivet
2018-02-05 (MR Sverige)MR-samarbete fixar vatten i stugan
2018-01-22 (MR Sverige)"Utan välmående personal har jag inget företag"
©
MR Kalmar-Öland
Phone
0480-696 32
Email
Adress
Räggekulla 122, 38293 Nybro
Tipsa en vän
Facebook
Skriv ut